Učeň vypravěčův / 1. - 2. 12. 2018 - Praha

Ve spolupráci s DRUNA o.s. otevírám opět po čase dvoudenní dílnu vypravěčského řemesla, tentokrát s názvem

VYPRAVĚČŮV UČEŇ.

Budeme mít 12 hodin k práci - nejen s pohádkovými příběhy.

Tradičně nás čekají vypravěčské experimenty, učení a zdokonalování vypravěčských dovedností, vyprávění i naslouchání, hloubání, smích, živé setkávání, …

 

Během dílny nám jako materiál nejkrásnější přijde na pomoc POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH.

 

Takzvaná kouzelná pohádka je totiž klenot, pečlivě vyvedený a staletími prověřený šperk mezi příběhy. Obrazy děje jsou vybroušenými metaforami s vrstevnatou vazbou k našim osobním zkušenostem, našim a všelidským životním tématům a hodnotám. Patří mezi vzácné poklady z dědictví těch, co tu byli před námi. Je to čirá studna životních témat každého věku, tedy od dětství až po stáří. Je magickým zrcadlem osobních životů i společenství, ve kterém žijeme. To z ní vyrůstají a denně jsou v našem jednání vidět hodnoty, modely vztahů k druhým k sobě i ke světu. Po tisíce let. Stojí za to někomu o tom vyprávět? Dětem? Dospělým? Stojí za to o pohádku pečovat a udržovat její obrazy živé? Nepochybně! A ne jen předčítáním autorských textů jiných, ale hlavně naším živým vyprávěním. O to lépe si můžeme vzájemně rozumět. Živé vyprávění má moc blízkého dorozumívání a moc tvorby společného jazyka.

 

Zde je PŘIHLÁŠKA, informace o místě konání a další podrobnosti (ocitnete se na webu DRUNA o.s.).

 

KDY: 1. - 2. 12. 2018

So: 10 - 17 hodin, Ne: 9 - 16 hodin

KDE: V Praze

Trojická 10, Praha 2

CENA: 2.420,- Kč

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz