Pozvěte si vypravěče

Nabízím živé vyprávění příběhů s běžnými firemními tématy.

Strýcové Gothamští - o tom, co stojí změna

Zuzanka - o přirozenosti chyb a odpovědnosti za ně

O nejmenším člověku ze všech - o síle rozhodnutí a velkém cíli

Tukara - o lídrovi, který zasahuje, když nemá

O nejlepším lukostřelci - o efektivním cílování

a mnohé další hotové i na míru po domluvě s vámi.

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz