Příběh

"V jedné škole, v jedné třídě, v jedné lavici sedí Péťa. Je to prvňák. Škola a Péťa se teprve poznávají, zvykají si jeden na druhého, učí se být spolu. Začala hodina. "Kdo chybí?" ptá se paní učitelka. V tom se z chodby ozve veliká rána a do třídy se vřítí Péťa se slovy "pardón, už jsem tady, potřeboval jsem si jen vyzkoušet, jestli petarda v záchodové míse dá stejnou ránu jako v kýblu." Něco takového se nestalo poprvé. Paní učitelka si už sedla na připínáčky, byla zasažena papírovou kuličkou z flusačky a před školou v podivné hmotě uvízla na věky bota pana ředitele. Péťu už zná celá sborovna a to ještě nebylo pololetí. Paní učitelka se vydýchá a pak požádá Péťu o doručení vzkazu rodičům. Musí už s nimi vážně promluvit. ..."

Jak to dopadlo? Co se kdo naučil? Je to příběh pro prvňáky nebo pro učitele? Bude k něčemu i v 7.třídě? Zajímá vás použití příběhu v běžné školní hodině? U dějáku a češtiny je to jasné, ale tušíte, jak může příběh změnit motivaci dětí v matematice, fyzice nebo chemii? Jak může zvýšit koncentraci a zájem dětí o probíranou látku?

Zkuste si to.

Naučte se vyprávět

Pozvěte si vypravěče

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz