Naučte se vyprávět

... abyste dokázali ještě lépe probouzet motivaci a vést, objasňovat záměry, sdílet hodnoty a nadchnout pro vize.

Připravím pro vás workshop na míru. Můžete volit mezi dvěma základními typy.

1) Individuální trénink - dodám příběh na míru vaší pracovní situaci a připravím vás k jeho vyprávění pro konkrétní příležitost podle vašeho zadání. Trénink může proběhnout účelově jednorázově nebo jako opakovaná setkání přinášející vyšší účinek ve vaší pracovní komunikaci.

2) Skupinový workshop - připravím pro skupinu účastníků workshop zaměřený na práci s příběhy ve firemním prostředí. Může být zaměřen na trénink vypravěčských dovedností, nácvik vyprávění konkrétního firemního příběhu, vyhledávání příběhů pro různé typy pracovní komunikace nebo jejich zpracování pro konkrétní firemní kontext.

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz