Pozvěte si vypravěče

Vyprávím rád. Na svatbě, ve škole, v knihovně, v posluchárně, na jevišti divadla, v čajovně, na konferenci, ve sklípku, v týpí, v jeskyni, na školení, v galerii, ...

Živé vyprávění příběhů (storytelling) je velmi staré řemeslo. Odjakživa sloužilo ve všech kulturách světa k zábavě, výchově, vzdělání, motivaci, reflexi, uklidnění, osvěžení, vyburcování, také samozřejmě k zastrašení a manipulaci. K posledním dvěma mě ovšem nevolejte. Ze srdce rád jdu cestou světlou, pro-sociální. Chci, aby společenství vzkvétalo.

Vyberte si z nabídky na stránce Inscenace. Pokud si nevyberete, připravím premiéru podle zadání.

 

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz