Vypravěčsko-divadelní víkend / 13 - 14. 5. 2017 - Pozořice

Ve spolupráci s MAS Bobrava z.s., MAS Moravský kras z.s. a MAS Slavkovské Bojiště z.s. se podařilo otevřít víkendový kurz, který v sobě propojuje řemeslo vypravěčů a techniky divadelní improvizace.

Pro účastníky (pedagogy, volnočasové vedoucí a další lidi, co se věnují práci s mládeží) je tento kurz ZDARMA.

Více informací níže ...

Místní akční skupiny Bobrava z.s., Moravský kras z.s. a Slavkovské bojiště z.s. Vás srdečně zvou na vypravěčsko-divadelní víkend, který se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404.

 

13. – 14. 5. 2017 v prostorách Dětského lesního klubu Stromík, Axmanova hájenka, Hostěnická 626, Pozořice.

 

CO? Sobota

9:00 –10:00 sejdeme se

10:00 – 18:00 budeme vyprávět, hrát si, tvořit a improvizovat s Tomášem Jirečkem a Martinem Hakem (mezitím určitě stihneme i oběd)

Neděle

9:00 – 14:30 budeme dál vyprávět, hrát si, tvořit a improvizovat s Tomášem Jirečkem a Martinem Hakem (mezitím opět stihneme i oběd)

 

cca v 15 hodin se rozloučíme plní dojmů a odjedeme předávat poznatky svým rodinám, další den třeba i kolegům, dětem a žákům

 

S KÝM? S Tomášem Jirečkem který absolvoval Vyšší odbornou školu Caritas a Cyrilometodějskou teologickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. A pak se rozhodl, že bude mnohem užitečnější, když bude radši hercem a lektorem divadelně improvizační skupiny Paleťáci a Oolong TEAtrum, než sociálním pracovníkem. Teď učí improvizaci jako osobnostní růst na pardubické univerzitě. Spoluzaložil firmu Improvision, která principy divadelní improvizace aplikuje do pracovního i osobního života. Má za sebou desítky dílen a výcviků jak českých, tak zahraničních lektorů. Je v dlouhodobém dramaterapeutickém výcviku Vývojové proměny. Zajímá se o Divadlo Forum. Píše básně, vydal sbírku Hrdinové nebo srabi?

 

S Martinem Hakem který byl učitelem výtvarného oboru ZUŠ, pak vystudoval divadelní fakultu JAMU Brno. Učil na soukromé škole dramatickou výchovu, lektoroval kurzy pro pedagogy a manažery. Vypravěčstvím začal žít v roce 2001. V současné době pořádá vzdělávací akce a umělecká vystoupení pro firmy, školy, knihovny, divadla, skauty, vědce, faráře a širokou veřejnost.

 

KDE? Zázemí Dětského lesního klubu Stromík se nachází na okraji Pozořic, od náměstí směrem vzhůru po silnici na Hostěnice. Stavení je bývalá hájenka, okolo uvidíte zelený plot. Součástí zázemí je sad a zahrada, hned za ním začíná les a od samotných Pozořic jej dělí pole. Parkovat můžete na kraji pole anebo na cestě před začátkem lesa. Když budete mít problém s dopravou, volejte na stejné číslo, na kterém se přihlásíte. Volné místo v autě se vždycky najde.

 

ZA KOLIK? Zadarmo. Díky štědrému dotačnímu programu OP VVV, který umožňuje vzdělávat pedagogy, volnočasové vedoucí a vůbec lidi, kteří se věnují práci s mládeží. Takže jen za cenu Vašeho času, intenzivní tvůrčí práce, s vlastním spacákem a karimatkou. Jediné platné omezení je v tom, že kapacita víkendového programu je pouhých 15 lidí! PROČ? Protože to bude magický víkend za hranicemi běžně uvěřitelných možností. Protože všechno, co do programu vložíte, si odneste znásobené tak, jak byste ani nečekali. Protože příběhem žije jedinec, komunita, národ, časoprostor. Jestli může jeden den předávat své poznatky dalšímu, je to právě v příbězích.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT? Pokud se vám nelíbí formuláře, pište na email: koordinator@masslavkovskebojiste.cz, nebo volejte na 777 937 032 Těšíme se na vás. Vladislava Vaněčková MAS Slavkovské bojiště.

 

……………………………………………………………………………………………………...................................

MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52, Hrušky, www.mas-slavkovskebojiste.cz, tel.: 511 146 766

KDY: 13. - 14. 5. 2017

KDE: Pozořice

CENA: Tento kurz je zdarma.

Max. počet míst: 15

Kontakt

MgA. Martin Hak 774 331 754 martin.hak@seznam.cz